Hoppa till huvudinnehållHoppa till sökfält

Produktrådgivning

Alla dagar 08-19

Vi hjälper dig med

  • Produktfrågor
  • Nya beställningar
010 492 72 00

Kundservice

Vardagar 09-19

Vi hjälper dig med

  • Leveransfrågor
  • Reklamationer
010 492 72 00
Mina Sidor
|

Nordic Floor

Förberedelser för läggning av Nordic Floors mekaniska fog 5G

Av Bild och text Arredo2019-01-24

Förvara brädorna i sina skyddande förpackningar och öppna efterhand som du ska lägga. Läs igenom hela läggningsanvisningen innan du lägger golvet. Nordic Floors lamellparkett läggs flytande utan att fästas i undergolvet. Lim ska normalt inte användas. Undergolvet skall vara torrt, plant och fast. Heltäckningsmattor ska avlägsnas.

 

Nordic Floor kan läggas på golvvärme. Värmefördelningen ska vara effektiv och jämn över hela golvet. Golvets yttemperatur får aldrig överstiga 27°C oavsett var på golvytan du mäter (under mattor, under möbler etc.). Lamellparkett av bok eller lönn sväller och krymper mer än andra träslag. Golvvärme ger en ökad uttorkning vilket orsakar extra krympning. Vid kallt och torrt klimat, som t.ex. i Sverige, får man räkna med springor mellan stavar och brädor.

 

Parkettgolvet ska läggas i rummets längdriktning. Golvet kommer att röra sig med varierande luftfuktighet och därför måste en rörelsefog finnas mellan golv och vägg. Den måste vara minst 1,5 mm per meter golvbredd runt alla fasta föremål (väggar, dörrkarmar, pelare, trappor etc.). Exempel: Om ditt rum är 10 m brett ska rörelsefogen vara minst 15 mm (10x1,5=15) runt om hela golvet. I normalstora rum, upp till 6 m bredd, behöver du 10 mm rörelsefog mellan vägg och golv. Rum i bredder upp till 12 m och längder upp till 36 m kan läggas i en sammanhängande yta. Golv ska delas i dörröppningar med en dilatationsfog som sedan täcks med en list. En golvsockel eller annan list behöver gå ut på golvet med minst 50 % av rörelsefogens bredd. Exempel: Om du räknat ut att du behöver en rörelsefog på 10 mm behöver golvsockeln vara 15 mm för att det inte ska bli en springa mellan listen och golvet när golvet krymper den torra årstiden.

 

Steg 1

Beräkna först hur många brädor det går åt på bredden av ditt rum. Om sista brädraden blir smalare än 30 mm bör även den första raden sågas så att start och avslutningsbrädan får samma bredd. Vid läggning av Nordic Floor med mekanisk fog, är det lättast att börja läggningen vid den vägg som har flest dörrar. Om dörrar finns vid kortsidorna av rummet ska du börja brädraden där. Brädorna kan läggas både från vänster och höger men även baklänges.

 

Steg 2

Kontrollera att undergolvet är tillräckligt plant. Det gör du enklast med en 2 m rätskiva och med en 0,25 m rätskiva. Över 2 m får avvikelsen vara max ± 3 mm och vid 0,25 m rätskiva max ± 1,2 mm. Om de är större måste de först utjämnas innan golvläggning får ske.

 

Steg 3

Rummets fuktighet får inte överstiga 60 % RF (Relativ Fuktighet). Om RF understiger 30 % ökar risken för konkavitet i bräderna. Både rummet och brädorna skall vara uppvärmda till minst 18°C innan läggning. Parkettgolv får inte utsättas för hög fuktbelastning utan ska i de flesta fall skyddas mot fukt från undergolvet. I de flesta fall ska en 0,2 mm åldringsbeständig plastfolie polyetenfolie läggas på undergolvet med 200 mm överlapp. Tänk på att undergolv av nygjutna bjälklag, lättbetongbjälklag, betonggolv direkt på mark, kryprumsgrund eller golvvärmesystem är det obligatoriskt med ångspärr. Om RF i betongen överstiger 95 % får golvläggning inte ske.

 

Steg 4

Över ångspärren läggs stegdämp för att minska stegljud alternativt så kan man välja en stegdämp med ångspärr i, exempelvis Stegdämp AIROLEN® FC Kombi+plast 2 mm. Använd en 2-3 mm polyetencellplast (foam) av godkänd kvalitet eller grålumppapp. Stegdämpen läggs kant i kant.

 

Steg 5

Börja i ett hörn och lägg från vänster till höger med underläppen ut mot rummet på både kort och långsidan. Det är enklare att justera avståndet till väggen när 3 brädrader har lagts. Tryck ned nästa golvbräda mot den första. Fortsätt på samma sätt med hela den första raden.

 

Steg 6

Kapa slutbrädan i första raden till rätt längd och börja nästa rad med biten som blev över. Brädornas ändskarvar förskjuts med minst 500 mm.

 

Steg 7

Tryck golvbrädan i vinkel mot brädan framför. Knacka lätt med handklotsen samtidigt som du försiktigt trycker brädan nedåt. Lägg nästa bräda så att kortändan ligger tätt mot den föregående.

 

Steg 8

Knacka lätt med en handklots samtidigt som du trycker lätt på brädan nedåt så faller brädan lätt på plats. Kortändorna kommer automatiskt att klicka i varandra när brädorna har samma höjd. Ibland är det enklare att justera avståndet till väggen när 3 rader har lagts. Sätt kilar mellan vägg och golv.

 

Steg 9

Den första golv raden måste ibland anpassas till en krokig vägg. Rita av väggens kontur på golvbrädorna. Lösgör sedan brädorna i den första raden genom att ta tag i långsidan i den första raden. Dra den uppåt samtidigt som du slår ett slag mot fogen. Ta isär kortändan genom att låta kortändorna glida isär medan brädorna ligger mot undergolvet. Såga efter sträcket. Lägg tillbaka de sågade golvbräderna. Justera avståndet till väggen med kilarna. För värmeledningsrör borras hål i brädan. Hålen ska vara minst lika stora som rörelsefogen runt om hela röret. Täck hålen med rörmanschetter. Om du måste kapa ett dörrfoder använder du en golvbräda som underlag så får du rätt höjd.

 

Steg 10

Sista brädraden sågas till rätt bredd. Lägg sista brädan ovanpå näst sista brädraden med ca 5 mm förskjutning mot väggen. Markera sågsnittet med hjälp av en brädbit utan underläpp. Lägg den sågade brädan. När du monterar golvsocklar får de inte pressas för hårt ned mot golvet så att det låses. Detta gäller naturligtvis alla lister som ska monteras.

 

Steg 11

Ska du bygga något mer i rummet ska du skydda golvet med ett material som släpper igenom fukt. Om du träffar på en skadad bräda, sortera undan den. Den kanske blir över eller kan användas vid avslutningen. Naturligtvis får du byta ut den där du köpt den. Golvläggaren är ansvarig för att bräder med uppenbara fel inte läggs in.

Populära artiklar

Andra som läste artikeln läste också